รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์

กลุ่มบุคลากรกลุุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี 2 ช่วยราชการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^