ป้ายกำกับ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560

รูปโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560
รูปโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560

16 มี.ค. 2561 0 635

รูปโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก, เชียงใหม่ และตาก

1
^